Đặt Hàng và Thanh toán hóa đơn

  • Giúp khách hàng thanh toán cho bạn nhanh chóng và tiện lợi
  • Nhận thanh toán theo lô, tổng hợp nhiều hóa đơn trong một lần thanh toán duy nhất
  • Quy trình thực hiện Đặt hàng và thanh toán hóa đơn trên cùng một giao diện

Bán hàng và nhận thanh toán chưa bao giờ nhanh đến thế

Person1

Nhà phân phối tạo đơn hàng

Person1
Person1

Nhà cung cấp chấp nhận đơn hàng và tạo hoá đơn

Person1
Person1

Nhà phân phối chấp nhận hoá đơn

Person1
Person1

Nhà phân phối thanh toán hoá đơn

Person1

Truy cập mọi lúc, mọi nơi, với mọi thiết bị

  • Kết nối không giới hạn với bất cứ thiết bị nào bạn có trong tay - điện thoại, máy tính bảng hay máy tính
  • Dễ dàng cập nhật thông tin và phản hồi ngay tức khắc dù bạn ở đâu, bất cứ khi nào bạn muốn

Giải pháp toàn diện để thanh toán

Nhận thanh toán nhanh gấp 3 lần

Nhận thanh toán nhanh gấp 3 lần

Quy trình hoàn chỉnh từ tạo đơn hàng đến thanh toán hóa đơn

Quy trình hoàn chỉnh từ tạo đơn hàng đến thanh toán hóa đơn

Đối chiếu dữ liệu tự động với hệ thống kế toán của bạn

Đối chiếu dữ liệu tự động với hệ thống kế toán của bạn

Khách hàng dễ dàng kiểm tra và thanh toán cho bạn mọi lúc mọi nơi

Khách hàng dễ dàng kiểm tra và thanh toán cho bạn mọi lúc mọi nơi

Các Sản Phẩm Khác

    Hãy khám phá giải pháp Fintech tuyệt vời của chúng tôi ngay bây giờ và trở thành người dẫn đầu trong ngành của bạn


    Feedback