Thực hiện chi lương chính xác và kịp thời

  • Bảo mật các thông tin cá nhân về lương của nhân viên
  • Giảm thiểu tối đa các công việc giấy tờ hành chính
  • Cho phép chủ Doanh Nghiệp phân quyền chuyên biệt cho từng nhân sự thực hiện chi lương

Việc chi lương không còn phức tạp và áp lực

Person1

Chuẩn bị file chi lương theo mẫu quy định

Person1
Person1

Đăng tải file chi lương lên hệ thống ACB Business Banking

Person1
Person1

Kiểm tra trạng thái đăng tải file

Person1
Person1

Gửi để duyệt lệnh thanh toán

Person1

Truy cập mọi lúc, mọi nơi, với mọi thiết bị

  • Kết nối không giới hạn với bất cứ thiết bị nào bạn có trong tay - điện thoại, máy tính bảng hay máy tính
  • Dễ dàng cập nhật thông tin và phản hồi ngay tức khắc dù bạn ở đâu, bất cứ khi nào bạn muốn

Nhân viên của bạn sẽ hài lòng với chỉ một cú nhấp chuột của bạn

Nhân viên vui vẻ khi được trả lương đúng hẹn

Nhân viên vui vẻ khi được trả lương đúng hẹn

Bảo mật thông tin cao, tránh các mâu thuẫn nội bộ công ty

Bảo mật thông tin cao, tránh các mâu thuẫn nội bộ công ty

Thanh toán lương cho cả nhân viên trong nước và người nước ngoài

Thanh toán lương cho cả nhân viên trong nước và người nước ngoài

Giảm thiểu một lượng lớn tiền mặt và công việc thủ công

Giảm thiểu một lượng lớn tiền mặt và công việc thủ công

Các Sản Phẩm Khác

    Hãy khám phá giải pháp Fintech tuyệt vời của chúng tôi ngay bây giờ và trở thành người dẫn đầu trong ngành của bạn


    Feedback